Hva må gjøres for at reisen fra hjem til barnehage ikke skal føles som en månelanding, men som en trygg overgang som fremmer god psykisk helse og tidlige erfaringer med demokrati?

Del

1

"Til månen på 1-2-3" tar barnets perspektiv under ulike tilvenningsmodeller ved barnehagestart og hverdagen som venter. Vi følger barnets verden og deres kamp for å bli sett, hørt og anerkjent av foreldre og barnehageansatte i Norge og Danmark. På reisen reflekterer professor Ole Henrik Hansen og Dr. Alicja R. Sadownik rundt barns indre liv og atferd.


Hva må gjøres for at reisen fra hjem til barnehage ikke skal føles som en månelanding, men som en trygg overgang som fremmer god psykisk helse og tidlige erfaringer med demokrati?


Filmen er blant annet inspirert av det danske forskningsprosjektet "Barnet i Centrum."

Hvis du synes Del 1 er viktig, så gi et bidrag til ferdigstilling av Del 2 gjennom spleis.no lenger ned på siden.

«Vi har én sjanse, og det skal gjøres ordentlig - hele tiden.»

professor

Ole Henrik Hansen

"Det er ingen mennesker på jorden som klarer å knytte seg til noen som helst, i løpet av 3 dager."

Dr.
Alicja R. Sadownik


Del

Overgangen fra hjem til barnehage er ikke den eneste overgangen barn opplever som stressende. Barns deltakelsesmuligheter og medbestemmelse blir ofte tilsidesatt i en oppdelt og travel barnehagehverdag med mange små overganger mellom lek, måltid, samling, stell osv. Barn blir avbrutt, transportert eller parkert - mens klokka tikker. Dette skjer uten at de ansatte ønsker det eller oppdager det, og er ikke i tråd med FNs barnekonvensjon om barns rett til å delta. Hva skjer hvis de voksne tør å slippe kontrollen?


Professor Hansen og Dr. Sadownik reflekterer med de ansatte:

Hvordan skape et helsefremmende barnehagemiljø preget av demokrati og likeverd mellom voksne og barn?


Filmen er blant annet inspirert av det danske forskningsprosjektet «Barnet i Centrum 2».

Se teaser

2

Etterarbeidet til del 2 er ikke finansiert.

Hjelp oss med å løfte barnets stemme!

«Man tenker kanskje at hvis barnet skal være dyktig i skolen så er det viktig å kunne telle til 10 eller å kunne snakke på et bestemt tidspunkt. Det er bare sludder. Vi vil mye heller ha barn med et godt selvverd. Det er mye viktigere.»

professor
Ole Henrik Hansen

«Hvis man endrer syn på situasjoner som tidligere har blitt definert som manglende bordskikk eller støy, kan man være vitne til en unik opplevelse der alle barna er med i en aktivitet og et fellesskap - uten at man som voksen har tilrettelagt for det. Det er sånne øyeblikk hvor man opplever at man hører til og hvor man er del av noe større enn seg selv - som forebygger mobbing.»


Dr.
Alicja R. Sadownik

Kontakt oss

kine@tilmaanen.no

prosjektleder og regissør